Wilhelminaring

client: Wilheminaring
design: het Lab

De Wilhelminaring is een oeuvreprijs die elke 2 jaar wordt toegekend aan een vooraanstaand Nederlandse beeldhouwer en bestaat uit een speciaal ontworpen ring, een gedicht, een expositie in museum Coda en een opdracht voor een werk in het Sprengenpark in Apeldoorn.
website